Малко над 2 хиляди лева е общият доход средно на лице от домакинство за първото тримесечие на годината, най-много пари отиват за храна и безалкохолни напитки

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 година за страната е 2 006 лева и нараства с 9,6 % спрямо същото тримесечие на 2021 година, съобщиха от Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9 %), следван от доходите от пенсии (30,9 %) и от самостоятелна заетост (4,9 %). Спрямо първото тримесечие на 2021 година относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост – с 0,6 процентни пункта.

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 година е 1 821 лева и се увеличава с 13,3 % спрямо същото тримесечие на 2021 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,5 %), следвани от разходите за жилище (18,8 %), данъци и социални осигуровки (13,6 %) и транспорт и съобщения (12,1 %). Спрямо първото тримесечие на 2021 година относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0,6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0,8 процентни пункта, а на разходите за жилище – с 0,7 процентни пункта.

През първото тримесечие на 2022 година потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Увеличава се потреблението на месо – от 9,4 на 9,5 килограма, месни произведения – от 3,5 на 3,9 килограма, яйца – от 39 на 40 броя и захар – от 1,6 на 1,7 килограма. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 20 на 19,2 килограма, кисело мляко – от 7,1 на 6,9 килограма, прясно мляко – от 5 на 4,8 литра, плодове – от 12,8 на 11,9 килограма, зеленчуци – от 13,4 на 12,4 килограма и картофи – от 7,2 на 7,1 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, олио и зрял фасул.

Виж също...

Loading...