Общините Брезник и Трън получават близо 35 хиляди лева за транспортните разходи или на разходите за наем на педагогически специалисти

Над 34 000 лева общо са одобрени по бюджетите на Общините Брезник и Трън за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, научи Zapadno.com.

Допълнителните средства се отпускат по бюджетите на общинските администрации за 2022 година. Те са за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си. Парите се предоставят от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

За Община Брезник се отпускат допълнителни 13 875 лева, а по бюджета на Община Трън повече – 20 738 лева.

Виж също...

Loading...