Какво се случва с безработицата в общините Брезник и Трън – анализ в цифри за месеците март и април 2022 година

Към края на месец април близо 200 са безработните лица в община Брезник и малко над 280 е техният брой в община Трън, съобщиха за Zapadno.com от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

За месеците март и април тази година в Брезнишко се наблюдава намаляване на броя на регистрираните безработни лица. Към 31 март в община Брезник има 222 безработни лица, а месец по-късно – към 30 април броят им вече е 195. При тези данни през април равнището на безработица в общината е 7,18 %.

В съседната община Трън за месеците март и април броят на регистрираните безработни лица не се е променил и е бил 284. Равнището на безработица в Трънско към края на месец април е 20,80 %.

Професионалната структура на безработните лица в община Брезник за месец април показва, че от 195 лица 114 са без специалност, 55 са работници и 26 са специалистите. В община Трън от регистрираните 284 безработни лица за април 147 са без специалност, 125 са работници и 12 са специалистите.

По образователна структура безработните лица за месец април в Брезнишко са разделени на 110 човека със средно образование, 79 с основно и по-ниско и 6 с висше. В Трънско по образователна структура регистрираните за април безработни са 152-ма със средно образование, 128 с основно и по-ниско и четирима с висше.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър – архив

Виж също...

Loading...