Местата за настаняване с над 10 легла в област Перник са изкарали близо 80 хиляди лева от 985 лица, пренощували в тях през месец март

През март 2022 година, по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 717 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51,2 хиляди, а на леглата – 104,1 хиляди. В сравнение с март 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 5,4 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През месец март тази година в област Перник са функционирали 6 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на легловата база в тези 6 места е бил 274 легла. Легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са били 8 494 броя. Реализираните нощувки за март са били 1 867 броя. Пренощували са общо 985 лица, от които 183 са били чужденци. Приходите, които местата за настаняване с над 10 легла в региона са реализирали възлизат на 79 хиляди лева.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...