Спешните мерки за контрол срещу разпространение на Инфлуенцата по птиците в България бяха обсъдени между Българската агенция по безопасност на храните и представители на Асоциацията на земеделските производители

Българската агенция по безопасност на храните и представители на Асоциацията на земеделските производители обсъдиха редица текущи въпроси провокирани от разпространението на Инфлуенцата по птиците в България и необходимостта от допълнителни спешни мерки, които да се предприемат срещу заболяването. Срещата се проведе по инициатива на Асоциацията на земеделските производители, в условията на заплахата върху птицевъдния бранш в Европа, заради високия брой огнища и засегнати птици от заболяването Инфлуенца по птиците, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

В България към днешна дата няма активни огнища на вируса на заболяването. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните професор доктор Христо Даскалов коментира, че Агенцията е предприела редица мерки за бързо ликвидиране на огнищата в страната. Той информира за инициативите на ниво Европейски съюз и бъдещият законодателен акт от Европейската комисия, относно възможности за прилагане на поголовна ваксинация на домашните птици, с цел овладяване на заболяването в Европа. „През френското председателство и при моето гостуване в страната-домакин беше отправена покана към България за провеждане на изпитвания на ваксина срещу Инфлуенца, разработена от холандски и френски учени. Когато бъде взето решение, браншът ще бъде поканен да се включи“, заяви професор Даскалов.

Птицевъдът и член на Асоциацията на земеделските производители Иван Ангелов, който отглежда птици от кокошевия вид в областите Пазарджик и Пловдив, изрази неговата и на колегите му в бранша тревога от немалкия брой констатирани огнища на вируса при домашни птици в последните месеци на 2021 и началото на 2022 година в България. По думите му, повишеният интензитет на заболяването в страната е провокиран от струпването на регистрирани обекти за отглеждане на птици от кокошевия вид и водоплаващи в близост, както и от занижена, по думите му, биосигурност на регистрирани птицевъдни обекти.

Експертите на агенцията коментираха по отношение на регистрацията на животновъдни обекти за отглеждане на птици, че изискванията са разписани в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, която многократно бе изменяна, а мерките за биосигурност завишени. Регистрация на обектите се издава при спазването на тези изисквания. В допълнение, бе подчертана и превенцията, която Българската агенция по безопасност на храните извършва, а именно засилен брой проверки за спазване мерките за биосигурност, вкл. изпълнение на програмите за контрол на инфлуенца и лабораторен мониторинг на птицевъдните обекти. В случаи на нарушения на законовите изисквания от страна на птицевъдните обекти се предприемат съответните наказателни мерки.

От Българската агенция по безопасност на храните призовават птицевъдната индустрия, ако има съмнения за порочни практики при отглеждане на птици, установени практики в разрез със законодателството и/или укриване на заболявания, същите да бъдат докладвани незабавно, по законоустановения ред, например през горещия телефон 0700 122 99.

Ивайло Тодоров, един от основателите на Асоциацията на земеделските производители, който се включи в срещата, отбеляза, че всяка промяна в официалния контрол и дейността на институциите, която им помага да работят по-добре е приветствана от бизнеса. Тази позиция предстои да бъде подкрепена с инициирането от Асоциацията на земеделските производители на по-широк дебат, в който да бъдат поставени конкретни предложения за спешни мерки от бранша на вниманието на Българската агенция по безопасност на храните, Министерство на земеделието и Държавен фонд “Земеделие”.

Виж също...

Loading...