Частният дом за възрастни хора в Трън, общинските администрации в региона и областната управа ще дадат работа на 150 човека

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за област Перник заседава вчера в Областната администрация. На заседанието присъстваха представители на Общините Брезник и Трън, както и директори на дирекции и звена на регионално ниво. Съвещанието беше председателствана от областния управител на област Перник Кирил Стоев, предаде репортер на Zapadno.com.

Дневният ред на заседанието се състоеше от една точка, която беше свързана Регионалната програма за заетост на област Перник за 2022 година. В началото директорът на дирекция “Бюро по труда”-Перник Росен Симеонов запозна присъстващите с програмата за настоящата година. “Тази година средствата, които определени, бяха в пъти повече от средствата, които обикновено има по регионалната програма. Това от своя страна ще даде възможност на работодателите, които са кандидатствали и съответно са били одобрени, да наемат по-голям брой безработни лица и да им се даде възможност да работят. Тази година, както всяка година, една от приоритетните групи, които могат да бъдат наети са продължително безработните лица. За тях е най-трудно да си намерят работа, тъй като са изгубили своите трудови навици”, каза Росен Симеонов.

Регионалната програма за заетост на област Перник за 2022 година ще осигури работа на 150 безработни лица, от които 140 ще са на 8-часов работен ден, а останалите 10 – на 4-часов работен ден. В обхвата на целавата група се включват продължително безработни лица, безработни младежи до 29-годишна възраст с подгрупа до 25 години, младежи, които не се обучават или са заети, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и други. Работодатели на тези 150 лица ще бъдат общинските администрации на Брезник, Трън, Земен, Радомир, Ковачевци и Перник, Областна администрация-Перник и Дома за възрастни хора “Росне” в град Трън. Лицата ще бъдат ангажирани с дейности по благоустройване на населените места в областта, опазване на околната среда, поддръжка на комунално-битово обслужване, събиране и извозване на отпадъци, поддръжка на зелени пространства, почистване на храстовидна и тревна растителност от общи площи и подобряване грижите за възрастни хора. Планираните длъжности са: работник по поддръжка, общ работник, санитар и чистач-хигиенист.

За област Перник са предвидени 644 640 лева от държавния бюджет за реализация на Регионалната програма за заетост през тази година. Заделените средства от държавния бюджет за реализация на регионалните програми за заетост през 2022 година са с 4 пъти повече в сравнение с предходната година, което е израз на засилена подкрепа от държавата за хората в уязвимо положение, както и за регионалния и местен бизнес. Целта е програмата да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона, поясниха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Към парите от държавния бюджет за регионалната програма по заетост се осигуряват допълнителни средства от Областна администрация-Перник, общинските администрации в региона и от партньори. Заедно с тези средства сумата за реализиране на програмата нараства на 676 990 лева. Допълните средства са с цел да се финансират материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, както и всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от държавния бюджет и осигуровките върху тях. С материалните разходи ще се осигурят материали, инструменти, консумативи, лични предпазни средства, жилетки, чували за смет и други неща, които са необходими за извършване на ежедневните дейности. Планираното начало на регионалната програма е от 1 юли, а краят ще е 9 декември тази година, поясни още директорът на дирекция “Бюро по труда”-Перник.

В публикацията са използвани снимки от дом за възрастни хора “Росне” и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...