Разширяване на гробищните паркове в Режанци и Кошарево е заложено в програмата за общинска собственост на Брезник за 2022 година

Общински съвет-Брезник прие Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2022 година. Решението за документа беше прието на провелото се на 21 април заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Очакваните приходи за тази година са общо 450 700 лева, от които 45 000 лева от наеми на имущество, 360 000 лева от наем от земеделска земя, 5 700 лева приходи от концесии, 30 000 лева от продажби на земя и 10 000 лева такси от ползване на тротоарно право и от пазара. От такси за ползване на тротоарно право и от пазара са заложени 10 000 лева. Очакваните разходи за оценки на имоти, обяви и други ще са 16 000 лева.

По отношение на придобиване на имоти за тази година е записано разширяване на гробищните паркове в селата Режанци и Кошарево. В програмата е предвидено отчуждаване на част от имот в село Банище за осигуряване на достъп до резервоар за питейна вода. За продажба на имоти по Закона за общинската собственост са предвидени 19 обекта, сред които бившето (разрушено) училище в село Арзан, бившето читалище в село Видрица, бившето (разрушено) училище в село Банище, терен на бивше училище в село Долна Секирна и други. Два са общинските язовири, които са отдадени на концесия. Това са язовир “Слаковци” и язовир “Красава” в махала “Банкова” в село Красава. Над 60 са неземеделските имоти в град Брезник, които са отредени за отдаване под наем.

Общинската земеделска земя за отдаване под наем е общо 1 674,155 декара и е в землищата на селата Слаковци, Душинци, Гоз, Кошарево, Долни Романци, Брезнишки извор, Горни Романци, Конска и Станьовци.

Община Брезник притежава и 17 300 декара гори, от които залесената площ е 15 774 декара и се намират в землищата на всички 34 населени места на територията на общината. 14 017 декара от общата площ гори са върху земеделски земи, а останалите 3 283 декара са горски територии. По вид най-много са иглолистните гори или 65,71 %, издънковите са 27,10 %, широколистни са 5,19 %, нискостеблени са 5,23 % и 0,24 % са тополови.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...