Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Перник е 71,4 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Перник е 71,4 години, съобщиха от Нациолния статистически институт.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 година е 73,6 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 година) намалява с 1 година.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70,1 години, докато при жените е със 7,3 години по-висока – 77,4 години. Спрямо 2011 през 2021 година при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена.

Виж също...

Loading...