Библиотеките в България регистрираха над 220 хиляди читатели за миналата година или със 7,6 % повече от 2020-та

През 2021 година в страната функционират следните културни институции: 184 музея с музеен фонд 7 624 хиляди фондови единици, 71 театъра, организирали 9 970 представления, посетени от 885 хиляди зрители, 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хиляди библиотечни единици и 76 кина с 221 киноекрана, съобщиха от Националния статистически институт.

Към 31 декември 2021 година в страната функционират 184 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като по тематичен обхват 96 от тях са общи, а 88 – специализирани (включително художествени галерии). През 2021 година движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 624 хиляди фондови единици и в сравнение с 2020 година техният брой се увеличава със 74 хиляди (1 %). Цифровизирани са 452 хиляди фондови единици, което е с 44,3 хиляди повече спрямо предходната година. Посещенията в музеите през 2021 година са 2 915 хиляди и съпоставени с 2020 година се увеличават с 30,4 %. В дните със свободен вход са осъществени 13,1 % от посещенията (383 хиляди). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите – със 127 хиляди или с 54,8 % спрямо предходната година.

През 2021 година в действащите 71 театъра в страната са организирани 9 970 представления, посетени от 885 хиляди зрители, като спрямо 2020 година представленията и посещенията се увеличават съответно с 42 и 15,2 %. Средният брой посетители на едно представление е 89 и намалява с 20 спрямо предходната година. През 2021 година в страната са развивали дейност 54 музикални колектива – 5 филхармонии, 24 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 25 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 18,1 % спрямо 2020 година.

През миналата година броят на библиотеките с фонд над 200 хиляди библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (47). Общият им фонд се състои от 35 480 хиляди библиотечни документа – книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като в структурата му с най-висок дял са книгите – 54,1 % (19 179 хиляди), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) – 29,5 % (10 473 хиляди), и продължаващите издания – 16,4 % (5 829 хиляди). Регистрираните читатели са 221 хиляди, което е със 7,6 % повече в сравнение с предходната година, а посещенията намаляват със 7,9 % и достигат 3 068 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 4 807 хиляди библиотечни единици.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...