За общности от Брезник и Трън ще се проведе информационна среща по въпросите за миграцията и риска от злоупотреба и експлоатация

От Агенцията по заетостта се включиха в информационна среща, част от кампания за повишаване осведомеността на ромското население по въпросите за миграцията и риска от злоупотреба и експлоатация в България и чужбина. Кампанията се организира в читалището на столичния квартал „Филиповци” от сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, Българска асоциация по семейно планиране и фондация „Здравни проблеми на малцинствата” в рамките на проект на Международната организация по миграция, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

В официалното откриване на срещата участие взе директорът на регионалната служба по заетостта в София Полина Маринова, която подчерта, че Агенцията по заетостта подкрепя всяка инициатива, която цели ограничаване на порочните практики за трудова експолоатация. Част от събитието бяха и фоторазказите от кампанията „Да открехнем вратата”, която Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика организираха по повод Международния ден на ромите. Изложбените пана отразяват реални моменти от ежедневието, работата и ромската култура, както и истории от живота на ромите, започнали работа по програми за насърчаване на заетостта.

Срещата събра заинтересовани организации и представители на ромската общност с цел презентация и обсъждане на проекта. Дискутирани бяха теми, свързани с правата и задълженията, които ромите имат при законна миграция в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, убежище и миграция, трафик на хора, риск от трудова експлоатация в чужбина, условия за престой и работа, достъп до социални и здравни услуги и други. Графикът на кампанията включва информационни срещи и в Брезник, Трън, Провадия и Харманли.

Снимка: Агенция по заетостта – пресцентър

Виж също...

Loading...