Ограничени са водните запаси в Брезнишко, кметът на общината забрани разпиляването на вода за непитейни нужди

Кметът на община Брезник Васил Узунов забрани разпиляването на водните запаси за непитейни нужди чрез заповед. Нарушителите ще бъдат предупреждавани писмено, след което при повторно нарушение ще им се съставят актове, става ясно от заповедта.

По-рано този месец кметът на Брезник издаде заповед, която е във връзка с ограничените водни запаси във водоемите и резервоарите на територията на общината. Чрез документа се забранява разпиляването на питейна вода за непитейни нужди, в това число за миене на автомобили, поливане и други. Разяснителна кампания сред местното население относно спешността на мярката трябва да предприемат кметът на Ноевци, кметски наместници на останалите малки населени места и оправомощените длъжностни лица.

В населените места с въведено режимно водоснабдяване директно ще се пристъпва директно към съставяне на актове за нарушение. Водоизточниците по места трябва да се наблюдават и при необходимост да се предлага въвеждане на воден режим на водоснабдяването.

При неизпълнение на заповедта на виновните лица ще се налага имуществена санкция или глоба в размер до 500 лева, а при повторно извършено нарушение глобата ще е 2 000 лева.

Виж също...

Loading...