Лек спад на приходите от винетки и тол такси за първото тримесечие на годината, през което са събрани 133 милиона лева

Лек спад в приходите от електронни винетки и тол такси за първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2021 година отчита Националното тол управление. Данните бяха представени по време на втората среща на работната група с представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на превозвачите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От началото на януари до края на март на тази година от винетки и от тол такси са събрани почти 133 милиона лева. За първите три месеца на миналата година сумата е 137 милиона лева. Постъпленията от е-винетки са 94 милиона лева, при над 101 милиона лева за предходната година. Известно повишение на приходите има от тол таксите. За първото тримесечие са събрани 38,8 милиона лева от превозните средства над 3,5 тона. През същия период на 2021 година постъпленията са били близо 36 милиона лева. Най-много от приходите от тол такси – над 37 милиона лева тази година са от автомобилите над 12 тона. Автобусите са заплатили тол такси в размер на 332 хиляди лева. Данните са от изградените 300 камери и контролни точки на тол системата по републиканската пътна мрежа. 42 % от тях засичат трафика по второкласните пътища.

В рамките на заседанието бе представен и анализ за структурата на изминатото разстояние (до 3 000 километра, 3 000 – 5 000 километра, 5 000 – 7 000 километра и над 7 000 километра месечно) по категории автомобили. Данните за април 2022 година сочат, че масово товарните превозни средства преминават до 3 000 километра в страната. Между 81 % и  91 % от пътните превозни средства над 12 тона с пет и повече оси от всички еко категории изминават в страната този пробег, а само между 1 и 4 % преминават над 5 000 километра. Подобна е статистиката и за камионите над 12 тона с 4 оси, както и при автобусите. Тоест данните показват, че не би имало ефект, ако се въведе отстъпка от 50 % на тол таксата за превозвачите, изминаващи над 5 000 километра, каквото предложение направи транспортният бранш.

По отношение на предложението на превозвачите чуждестранните автомобили, които преминават транзитно през България, да заплащат по-високи ставки по платената пътна мрежа, експертите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството бяха категорични, че в страните от Европейския съюз не съществуват такава практика. Наличието на отделни тарифи или изисквания само за транзитно преминаващи камиони би довело и до санкции за страната ни, тъй като тол таксите не могат да дискриминират пряко или косвено, на основата на националността на превозвача или произхода на превозното средство. Искането за включване на част от третокласната пътна мрежа в обхвата на тол системата, с цел да се прокара международен транзитен коридор, пък ще изисква допълни инвестиции за купуване на инсталации и рамки за камери.

По желание на превозвачите на следващата работна среща ще бъдат представени допълнителни трафик данни и анализи. От страна на бранша ще бъдат изготвени предложения с конкретни пътни участъци от второкласната пътна мрежа, които се ползват като транспортни коридори до граничните пунктове.

Виж също...

Loading...