Хората от Брезник най-често мигрират в Германия, Чехия и Испания, стана ясно на среща между организации и местната общност

В град Брезник се проведе информационна среща и представяне на проект “Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция”, научи Zapadno.com.

Събитието се състоя на 26 май в хотел-ресторант “Бърдото” и се организира от Международната организация по миграция в партньорство с Консорциум от три организации – Националната мрежа на здравните медиатори, Българската асоциация по семейно планиране и фондация „Здравни проблеми на малцинствата”. В информационната среща са взели участие и представители от институции и ромската общност.

Венци Кирков е представил резултатите от теренното проучване за миграционни нагласи, а доктор Радосвета Стаменкова е споделила основното от комуникационната стратегия и информационната кампания. Темата за трафика на хора е била предоставена от Павлина Филипова. “Имахме интересна и полезна дискусия накрая. И мотивирани представители на институциите,экжито се “записаха” и за следващите събития. Хората в Брезник най-често мигрират в Германия, Чехия и Испания… Благодарности на здравния медиатор Даниела Захова, уважавана и ценена и от институциите, и от общността!”, споделиха след събитието от Българската асоциация по семейно планиране.

Виж също...

Loading...