Област Перник е сред шестте региона, в които населението намалява с над 20 на 1 000 души през 2021 година

През 2021 година в преселванията между населените места в област Перник са участвали 1 042 лица, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

От преселващите се в страната 2 633 са избрали област Перник за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Перник са София (столица) – 40,4 % и Кюстендил – 3,5 %. Най-малко преселили се в област Перник има от областите Кърджали, Силистра, Шумен и Ямбол – по 0,1 %

През 2021 година 344 души са променили своя настоящ адрес от област Перник в чужбина, а 329 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Перник. Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 година демографското развитие на страната, а няколко години по-рано и на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.

През 2021 година в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Перник е намаляло с 2 529 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 21,2 промила. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 17,1 промила, а в селата – минус 35,8 промила.

Област Перник е сред шестте области, в които населението намалява с над 20 на 1 000 души през 2021 година. Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичния прираст, който през 2021 година е положителен – плюс 126 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Виж също...

Loading...