Брезник променя цената за търговия на открито, отпадат таксите за детска градина, а достъп до информация ще се плаща по 30 стотинки за 10 листа хартия

С решение на Общинския съвет в Брезник е приет проект за изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите. Промените са по предложение на кмета на общината и са гласувани на заседанието от 21 април 2022 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Мотивите за измененията са свързани с решение на Народното събрание, с което отпадат таксите за детски ясли и детски градини. За да е в съответствие със законодателството, Община Брезник премахва тази част от наредбата за таксите, които местната власт събира от населението.

Друг променен закон се отразява на текстовете в наредбата, които се отнасят за разрешенията за търговия на открито. Когато върху общинска собственост се извършва търговска или друга дейност на открито, Общината ще издава разрешение за ползване, а търговецът ще плаща на брезнишката хазна 50 лева, ако съоръженията му заемат не повече от 10 квадратни метра. За всеки квадрат в повече – таксата нараства с 1 лев.

Нормативните документи се променят и по отношение на предоставянето на обществена информация. Отменя се съдържанието от първа до седма точка на член 170 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услугите в община Брезник. Вместо тях се създават нови 12 точки, които организират предоставянето на информация така, че ако някой потърси данни от Общината и избере да получи отговор по електронен път, няма да се налага да плаща такса. Но ако информацията ще се разпечатва на хартия, като разход се таксува всеки лист, както и мастилото, с което е отпечатана информацията. Така например, ако Общината е подготвила отговор на 10 страници обикновен размер хартия, достъпът до тази информация ще струва на заявителя 30 стотинки. Това включва 10 стотинки за хартията плюс още 20 стотинки за тонер при едностранно отпечатване на лист с формат А4. Информация на друг размер хартия, както и на CD, DVD или флашка, се таксуват отделно по установен ценоразпис.

Откога влизат в сила новите правила още не е окончателно ясно. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезник ще бъде достъпен за гражданите чрез сайта на общинската администрация и ще остане там в продължение на 30 дни. След това кметът на общината ще трябва отново да постави въпроса пред Общинския съвет, за да премине през окончателно гласуване.

Виж също...

Loading...