Близо 4 хиляди души са починали в област Перник през 2021 година, смъртността в селата е по-висока от тази в градовете

Броят на умрелите лица в област Перник през 2021 година е 3 382, а коефициентът на обща смъртност – 28,4 промила, при 21,7 промила общо за страната. Спрямо предходната година броя на умрелите в областта нараства с 627, или с 22,8 %. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Смъртността сред мъжете (30,8 промила) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (26,1 промила). През 2021 година на 1 000 жени умират 1 116 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (40,2 промила), отколкото в градовете (25 промила).

Показателят за преждевременна смъртност през 2021 година (19,2 %) намалява спрямо предходната 2020 година (20,2 %). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 11,9 % от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 25,7 %. През 2021 година в областта са починали 3 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност6 е 3,5 промила, като през 2020 година той е 5 промила.

Виж също...

Loading...