Община Брезник е с най-висок рейтинг по ниво на прозрачност сред всички държавни и общински администрации в област Перник

Нивото на прозрачност в българските институции през 2021 година беше оценено от “Програма „Достъп до информация“ и представено в Перник, предаде репортер на Zapadno.com.

„Програма „Достъп до информация“ е неправителствена организация, която провежда наблюдение на законодателството и практиките, свързани с възможността гражданите да стигат до информация. Презентираните резултати са публикувани на уебсайта на организацията. Данните се отнасят за проучване, основано единствено на публикации в интернет страници и електронни заявления за достъп до информация. Обхванати са органи на централната власт, техните регионални структури, други държавни организации, както и общинските власти.

Проучването следи дали институциите изпълняват задълженията си активно да публикуват информация. Оценяването става на база определени индикатори. В зависимост дали властите изпълняват задълженията си или не, системата на проучването им дава различен брой точки и така се генерират различни рейтинги.

Например, нивото на прозрачност при местното самоуправление през 2021 е оценявано по 115 индикатора. Максималният брой точки, които Общините могат да получат са 96,2. Така в общия рейтинг на всички 265 Общини в България Брезник се е класирал на 61 място с общо 75 точки, а Трън е на 146 място с 59,8 точки.

На регионално ниво отново Брезник е лидер според индикаторите на “Програма „Достъп до информация“. Общината е с най-много точки, както в класацията на органите на местната власт, така и в общата класация на всички институции, работещи в област Перник. Със своите 75 точки Община Брезник е на първо място по рейтинг на шестте общински администрации в област Перник. Община Трън си поделя второ място с Община Перник, като и двете администрации са получили по 59,8 точки.

При рейтинга на всички институции в област Перник се вземат предвид индикатори, които формират максимум 79,7 точки. Така между общо 12 проучени държавни и общински структури в област Перник, Община Брезник отново е на първо място с 66 точки. Тя изпреварва не само всички други Общини, а също и всички местни звена на държавни институции, които са: Областна администрация – Перник (65,5 точки), Регионалното управление на образованието (58,3 точки), Регионалната здравна инспекция (48,5 точки), Областна дирекция “Земеделие” (44,8 точки), Областна дирекция на вътрешните работи (42,1 точки) и Регионална инспекция по околната среда и водите (36,2 точки).

На база прозрачността на 12-те институции в областта, Община Трън се класира на 5-то място с 49,3 точки. В този рейтинг тя изпреварва Общините Ковачевци, Радомир и Земен.

Виж също...

Loading...