За нормалната работа на полицаите в област Перник се разпределят 100 настолни компютри и 16 лаптопа от бюджета на МВР за тази година

В изпълнение на една от приоритетните задачи на ръководството на МВР – материално-техническото обезпечаване на служителите от структурите на ведомството, със заповед на министър Рашков, бе формирана работна група. Целта беше създаване на условия за оптимална организация по усвояване на предвидените допълнителни финансови средства за придобиване на компютри и хардуер по бюджета на МВР за тази година, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

В резултат на извършените дейности бе сключен договор с „Информационно обслужване“ АД с предмет – осигуряване на доставка на компютърни конфигурации. В изпълнение на договора са осигурени общо 5 900 (800 лаптопа и 5 100 настолни компютърни конфигурации). До момента към структурите на МВР – главни и областни дирекции, вече са разпределени 800 лаптопа. През август/септември предстои доставката по места и на договореното количество настолни компютърни конфигурации.

Те са разпределени по структури, като за Областна дирекция на МВР-Перник се осигуряват 100 броя настолни компютри и са доставени 16 лаптопа.

Подобряването на материално-техническото оборудване на структурите на МВР е постоянен процес, част от усилията на ръководството на МВР за подобряване на условията за работа на служителите и повишаване на възможностите на административния капацитет на ведомството.

Виж също...

Loading...