За месец места за настаняване в област Перник са изкарали близо 70 хиляди лева, от които 18 000 са приходите от чужденци

През април 2022 година в страната са функционирали 1 991 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 63,6 хиляди, а на леглата – 135,4 хиляди. В сравнение с април 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 15 %, а броят на леглата в тях – с 30,4 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През месец април в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тях е 310 броя, а на легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки
ден от отчетния месец) е 9 300 броя.

За отчетения месец в региона са реализирани 1 896 нощувки, от които 331 са от чужденци. Пренощувалите лица са били 1 018, от които 154 са чуждестранни гости. Реализираните приходи от нощувките възлизат на 69 хиляди лева, от които 18 хиляди лева са генерирани от чужденци.

Виж също...

Loading...