Десетки граждани от област Перник откриха кариерен форум, на който своята дейност представиха фирми от региона и София

Голям интерес предизвика първият за тази година „Кариерен форум“, организиран съвместно от Областна администрация-Перник и дирекция „Бюро по труда“-Перник, който се провежда под патронажа на областния управител Кирил Стоев. В събитието взеха участие 7 от големите местни и регионални фирми, както и такива, които предлагат работа в София. Още преди обявения начален час се събраха десетки граждани, които заявиха желание да се срещнат с работодателите, предлагащи свободни работни позиции, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

„Форумът е резултат от доброто взаимодействие и сътрудничество между Областна администрация-Перник и дирекция „Бюро по труда”-Перник. Радостен съм да открия събитието и да отбележа, че през април регистрираната от Агенцията по заетостта безработицата в България бележи рекордно ниско ниво от 4,6 %, което само по себе си доказва активната работа в тази посока“, заяви областния управител Кирил Стоев.

Успех на форума пожела и директорът на „Бюро по труда“-Перник Росен Симеонов, който не пропусна да представи на вниманието на работодателите проект „Солидарност“, целящ да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда за разселени лица от Украйна. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на: Средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица; Средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната; Средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356 лева на месец за едно лице; Средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.

На кариерния форум присъстваха и украински граждани, настанени на територията на област Перник, които имат намерение да се установят трайно и да се включат в пазара на труда у нас. От началото на месец юни те могат да се регистрират в „Бюро по труда“ по адрес на пребиваване в България, чрез регистрационна карта за предоставена временна закрила.

Снимка: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...