Гражданите ще могат да следят по-нагледно контролът по обществените поръчки чрез периодична информация, публикувана онлайн

От Агенцията по обществени поръчки повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по член 232 от Закона за обществените поръчки) и за извършен контрол върху процедури на договаряне (по член 233 от Закона за обществените поръчки), съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

За целта на интернет сайт за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция – „Извършени проверки“. Публикуваните данни в новата секция ще се изготвят на база направените проверки от Агенцията по обществени поръчки за период от две седмици и ще съдържат информация за инспектираните процедури и възложители, за направените констатации и за броя издадени становища.

Виж също...

Loading...