За месец са извършени над 100 проверки във фирми в област Перник, от които са констирани 450 нарушения на трудовото законодателство

130 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирми на територията на областта е извършила Инспекцията по труда през месец май, пише вестник “Съперник“.

Близо половината от тях са извършени по работните места. 29 от проверките са свързани с контрол по изпълнение на издадени предписания за отстраняване на установени нарушения. 12 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани, а 12 са по искане по член 202, алинея 2 и 303, алинея 3 от Кодекса на труда. 6 от проверките са по искане на МВР и 3 са по искане по член 327, алинея 2 и други.

В резултат на упражнения контрол, трудовите инспектори са констатирали през месец май 450 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията по трудовите правоотношения – 214. След тях се нареждат тези по здравословни и безопасни условия на труд – 124, по безопасност на работното оборудване и технологии – 82 и по хигиена на труда – 30.

През изминалия месец Инспекцията по труда е съставила 11 акта за установяване на административно нарушение. Най-много са актовете за установени нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения – 10 и само 1 е свързан с нарушение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Виж също...

Loading...