Общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник е с положителен резултат за 2021 година, когато е било на печалба с 3 хиляди лева

Община Брезник представя пред брезнишките общински съветници данни за финансово-икономическото състояние на общинските търговски дружества за 2021 година. Тези годишни отчети предстои да бъдат приети от съветниците на заседание, насрочено за края на тази седмица, видя Zapadno.com.

От икономическите резултати на “Брезник Фарм” ЕООД за 2021 година става ясно, че общинското дружество е имало 404 хиляди лева приходи, от които 389 хиляди лева за стоки и услуги, 14 хиляди лева други приходи и 1 000 лева счетоводна загуба. Разходите на дружеството са били 404 хиляди лева, като 339 хиляди лева са посочени в графата “други разходи”. Общо 52 хиляди лева са разходите за персонал, от които 44 хиляди лева за възнаграждения и 8 хиляди лева за осигуровки. За външни услуги дружеството е изразходвало 13 хиляди лева. “Брезник Фарм” няма счетоводна печалба за 2021 година, става ясно още от анализа.

Другото общинско дружество – “Водоснабдяване”-Брезник има 281 хиляди лева приходи, от които 271 хиляди лева са продукция, а 10 хиляди лева са посочени като други приходи. Разходите на дружеството за миналата година са били 278 хиляди лева. От тях 203 хиляди лева са разходите за персонал (168 хиляди лева за възнаграждения и 35 хиляди лева за осигуровки). За външни услуги са изразходвани 35 хиляди лева, 13 хиляди лева са стрували суровините и материалите, а с други 15 хиляди лева се е обезпечила амортизация. В графата “други разходи” са посочени 12 хиляди лева. Счетоводната печалба на дружеството е 3 хиляди лева, което е положителен резултат, гласи отчетът.

Виж също...

Loading...