Средната цена за наем на един декар ниви в Югозападния район за 2021 година е била 32 лева и е най-ниска в страната

През 2021 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лева за един декар, а средната цена на рентата – 55 лева на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 14,4 %, а на платената рента – с 20,5 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2021 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лева за един декар, което е с 14,4 % повече в сравнение с 2020 година. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 184 лева за декар, а на сделките между юридически лица – 1 133 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2021 година достига 278 лева за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3,9 %.

През 2021 година повишение в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отчетено във всичките шест статистически района. В Северозападния район увеличението е с 32,8 %, в Северния централен район – с 11,9 %, в Североизточния район – с 6,8 %, в Югоизточния район – с 5 %, в Югозападния район – с 69,2%, и в Южния централен район – с 5,8 %. Най-висока е средната цена на сделките с ниви в Североизточния район – 1 569 лева на декар, а найниска в Югозападния – 678 лева на декар.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, отбелязва повишение спрямо предходната година и в шестте статистически района. В Северозападния и Северния централен район повишението е с 10,1 %, в Североизточния район – с 51,3 %, в Югоизточния район – с 16,4 %, в Югозападния район – с 6,1 %, и в Южния централен район – с 8,4 %. През 2021 година най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 82 лева, а най-ниска – в Югозападния район – 32 лева.

Виж също...

Loading...