Мащабна превантивна програма е провела Община Брезник за борба срещу противообществените прояви на деца

Двойка (2) са получили обществените възпитатели в Община Брезник за работата им през 2021 година. За разлика от ученическите оценки, тази двойка не означава „слаб (2)“, а означава, че изпълнението на задачите им изцяло отговаря на изискванията. Това става ясно от публикуван на сайта на Община Брезник доклад за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник за 2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

За 12-те месеца на миналата година Местната комисия е отчела консултация с едно единствено дете за употреба на тютюневи изделия. Един е броят и на консултираните за употреба на алкохол. В документа четем, че общо 240 родители и 1 291 деца са участвали в проведени превантивни програми на Общината. Част от тази превенция за проблемно поведение на деца включва празник по повод запалването на коледните светлини в града, обучение на тема „Как да се придвижваме безопасно от дома до училище“, както и здравна програма за правилно носене на маска и предпазване от заразяване с Ковид-19.

Отделно комисията е имала 3 работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца, като на тези срещи темата е била „Преодоляване на проблеми, свързани с онлайн обучение“. През годината местната власт е раздала 80 брошури на тема „Стоп на насилието в училище“. Във връзка с такива случаи за насилие между деца е имало четири семейни консултации, както и индивидуални консултации с двама малолетни и още двама – непълнолетни. Местната власт е провела семейни срещи за 17 деца с противообществени прояви, а общо десет случая са отчетени за малолетни и непълнолетни с асоциално поведение.

През 2021 година са разгледани 11 възпитателни дела и не е имало никакви проблеми с образуването и разглеждането им. Четирима обществени възпитатели са работили през годината под ръководството и контрола на Местната комисия. За дейността им от държавния бюджет са били преведени 35 650 лева, но на местно ниво са изразходвани само 27 000 лева. За следващата – 2023 година – ще са нужни 37 000 лева.

Виж също...

Loading...