Опасни автомобили на Община Трън трябва да бъдат бракувани и издадени за старо желязо

Бракуване на движима собственост на Община Трън ще бъде обсъждано от трънските общински съветници на заседание, насрочено за 30 юни, съобщават от Общинския съвет.

В средата на месец юни специална комисия е била назначена със заповед на кмета на община Трън. Комисията е имала задачата да извърши оглед и да констатира техническото състояние на горепосочените автомобили, като опише резултатите в протокол и даде становище за последващи действия спрямо оценяваните активи. Движимата собственост, която е оглеждана, представлява пет автомобила – четири леки коли и един специален автомобил. Датите на първите им регистрации са от края на 80-те и 90-те години на миналия век.

На 21 юни комисията е съставила протокол с приложено становище от сертифициран автоексперт-оценител. “Автомобилите представляват реална опасност за движението по пътищата, лошото им техническо състояние не позволява същите да бъдат предложени на търг за продажба”, пише в докладната от кмета на Трън към общинските съветници.

Комисията е предложила автомобилите да бъдат бракувани, за да се избегнат неочаквани инциденти. Това предлага и кметът на Трън към общинските съветници, които на 30 юни трябва да излязат с решение. Ако бъде взето решение за бракуване на автомобилите, ще трябва да се възложи на кмета на община Трън да предложи начална тръжна цена на бракуваните активи (цена за старо желязо) за утвърждаване от Общински съвет-Трън. Целта ще е да се проведе търг за издаването им за скрап на лицензирана фирма за изкупуване на излезли от употреба автомобили.

Виж също...

Loading...