Очаква се покачване на началните цени на дървесината в Трънско, която се добива от общинските горски територии

По-високи начални цени на дървесината, добита от общинските горски територии при предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина и асортименти ще обсъжда Общински съвет-Трън на предстоящо заседание, насрочено за 30 юни, предаде репортер на Zapadno.com.

Докладната е входирана от кмета на община Трън и е свързана с изменение на решение № 34, прието от Общинския съвет на 7 април тази година. В решението се предлага увеличение на началните цени, а кметът се мотивира с думите: “Променените икономически условия и в конюнктурата на пазара на дървесина и поради факта, че дървесината е безценен, макар и възобновяем ресурс и неговата стойност във времето е променлива величина, както и поради необходимостта от гъвкавост и финансова отговорност при управлението на горскодървестните ресурси на Община Трън”.

Ако общинските съветници приемат изменението на решението си от 7 април, то цената на иглолистните трупи за бичене (над 50 сантиметра диаметър на тънкия край) ще се промени от 83 лева на 90 лева за плътен кубически метър без включен ДДС, тази на технологичната дървесина (между 14 и 17 сантиметра диаметър на тънкия край) от 35 лева на 40 лева за плътен кубически метър без ДДС, а цената на едрата широколистна дървесина (над 50 сантиметра диаметър на тънкия край) от 72 лева (бук) и 100 лева (дъб) на 90 лева (бук) и 110 лева (дъб) плътен кубически метър без ДДС.

Промяна се предлага и за цената на дървата за горене (бук, дъб и габър) от 45 лева на 49 лева за бук и габър, и дъб – 55 лева за плътен кубически метър без ДДС. Дървата за огрев от видовете акация, бреза, липа и трп. се очаква да се увеличат от 32 лева на 35 лева за плътен кубически метър без ДДС.

В повечето случаи домакинствата купуват дърва за огрев по цени, които се изчисляват не за плътен, а за пространствен кубически метър.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...