Брезнишките общински съветници приеха решение, свързано с упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества

С 12 гласа “за” общинските съветници на Брезник приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, съобщи за Zapadno.com председателят на Общинския съвет Иван Тинков.

С приетото решение се създава нова алинея в член 27 на наредбата. Текстът на новата алинея гласи: “По предложение на кмета на общината, след изтичане на тригодишния срок договорът за управление може да бъде подновен с нов тригодишен срок с решение на ОбС при добри финансови и стопански показатели в резултат на добро управление на разработена бизнес програма”, а основният текст в член 27 става алинея 1.

Кметът на община Брезник трябва да отрази направените промени в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на общинската администрация в търговски дружества.

Виж също...

Loading...