Община Трън привлича изпълнители на ремонти на общински пътища с 8 милиона и половина лева, които не се знае дали ще се осигурят

Община Трън търси фирма-изпълнител за рехабилитация и реконструкция на общински пътища по отсечки до трънски села. За тази цел е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност 7 029 628 лева и 59 стотинки без включен ДДС или 8 435 554 лева и 31 стотинки с ДДС, научи Zapadno.com.

Общинската администрация е посочила, че към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране и в съответствие с член 114 от Закона за обществени поръчки изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. В случай, че не бъде осигурено финансиране дейностите предмет на обществената поръчка няма да сеизпълняват. В такъв случай никоя от страните (Община Трън и фирмата-изпълнител) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна. Освен това в случай, че не бъде осигурено финансиране в пълен размер, Общината има право да възложи изпълнението на част от дейностите по договора, до размера на осигуреното частично финансиране.

Предвидени за ремонт са отсечките, които водят от главния път Филиповци – Трън за селата Ездимирци, Цегриловци, Реяновци и Бохова, както и общинските пътища до селата Радово, Милкьовци и Кожинци. Дължината на отсечките, които трябва да бъдат ремонтирани, варира между 658 метра и близо 4 километра.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...