Младите лекари в област Перник са едва 22-ма, а най-много са тези доктори във възрастовата група 55 – 64 години

Към 31 декември 2021 година разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст показва, че в областта 151 (40,7 %) са мъже, а 220 (59,3 %) са жени, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 187, или 50,4 %. Младите практикуващи лекари, на възраст до 35 години, са 22 или 5,9 %, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 67 или 18,1 %.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 74 или 19,9 % от всички лекари в областта, следвани от: спешна медицина – 11,6 %, вътрешни болести и нервни болести – по 6,5 %.

Виж също...

Loading...