Средната продължителност на живота в област Перник е по-ниска от тази за страната и е 71,4 години за периода 2019 – 2021 година

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2019 – 2021 година е 71,4 години, или с 1,5 години по-малко спрямо предходния период 2018 – 2020 година. Средната продължителност на живота в областта е с 2,2 години по-ниска от средната за страната – 73,6 години, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 67.6 години, докато при жените е с 8,3 години по-висока – 75,9 години. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 2,5 и 1,5 години.

За периода между 2012 и 2021 година средната продължителност живота на мъжете в област Перник намалява с 2 години, а на жените – с 0,6 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2018 – 2020 година – 8,4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 година – 6,7 години в полза на жените.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...