Осигуреността с общопрактикуващи лекари в област Перник за 2021 година е 6,3 на 10 000 души от населението

Осигуреността с лекари в област Перник в края на 2021 година е 31,4 на 10 000 души от населението, при 43,3 на 10 000 души общо за страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 12,1 на 10 000 души от населението, при 11,0 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 6,3 на 10 000 души от населението, при 5,8 на 10 000 души общо за страната.

Виж също...

Loading...