Община Трън ще може да кандидатства за изграждане на спортни игрища в града, от които едното се предвижда да е в двора на гимназията

Общинските съветници на Трън са взели решение, свързано с подаване на проектни предложения на Общината за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти към Министерство на младежта и спорта, става ясно от протокол от проведено на 30 юни заседание.

С 10 гласа “за” общинските съветници са дали съгласие Община Трън да кандидатства с проектно предложение за изграждане на спортно игрище за футбол и баскетбол в средно училище “Гео Милев”, както и за изграждане на едно футболно игрище в границите на град Трън. Възложено е на кмета на Трън да изпълни изискванията за кандидатстване за предоставяне на финансовото подпомагане, след класиране да подпише документи за финансиране и осигури изпълнение на дейностите, пише в решението от заседанието.

Виж също...

Loading...