Нарушение в Брезнишко: Горски инспектори провериха обект за добив на дървесина край Кошарево и констатираха сеч на немаркирани дървета

5 502 проверки извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Контролът е реализиран между 5-и и 7-и юли, като в резултат са съставени 91 акта и 26 констативни протокола, съобщиха от Министерство на земеделието.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите-Кюстендил са съставили акт за сеч на немаркирани дървета на физическо лице. Нарушението е констатирано при извършване на проверка в обект за добив на дървесина в землището на брезнишкото село Кошарево, за който е издадено позволително за сеч.

Служителите от държавните предприятия в страната са реализирали общо 2 291 проверки по Закона за горите. Те са на 1 054 обекта за добив на дървесина, 884 превозни средства, 15 ловци, 21 риболовци и 317 други физически лица. Съставени са 19 акта и са задържани са  12 плътни кубически метра и 0,50 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно средство, един кон, една каруца и 4 моторни триона.

В същия период инспектори от регионалните дирекции по горите са извършили общо 3 211 проверки. Контрол е реализиран на 358 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 618 обекта за добив на дървесина, 1 062 превозни средства, транспортиращи дървесина, 132 риболовци и 1 041 физически лица. Съставени са 26 констативни протокола и 72 акта за установени административни нарушения. Задържани са общо 30 плътни кубически метра обла строителна дървесна, 12 пространствени кубически метра дърва за огрев, едно моторно превозно средство, 4 каруци с 4 коня и 370 килограма недървесни горски продукти и липов цвят.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър (архив)

Виж също...

Loading...