Над 370 са лекарите в област Перник, като 91 от тях работят в практики, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса

В края на 2021 година на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Перник практикуват 371 лекари. Лекарите по дентална медицина са 143, като 91 от тях работят в практики, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 495, от които 336 са медицински сестри и 29 акушерки. В заведенията за болнична помощ практикуват 135 лекари, 4 фармацевти и 232 медицински специалисти по здравни грижи, от които 166 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 185 и 142 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари (133) и лекари по дентална медицина (91), които работят в индивидуални и групови практики по договор с Националната здравноосигурителна каса.

От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицинските центрове (34). В други лечебни и здравни заведения (включително детски ясли и кабинети в училища) към 31 декември 2021 година на основен трудов договор работят 51 лекари и 1 лекар по дентална медицина.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...