Удължава се срокът на социалните плащания на лица с увреждания, но при условие, че лицата са подали документи за преосвидетелстване до средата на юли тази година

До края на 2022 година се удължават експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност, чиято валидност е изтекла в периода от 13 март 2020 година до 30 юни 2022 година при условие, че лицата са подали документи за преосвидетелстване в срок до 15 юли 2022 година и това гарантира правата на всички лица с трайни увреждания, предприели активни действия за преосвидетелстване, съобщиха от Агенция за социално подпомагане.

Въз основа на предоставена до 20 юли 2022 година информация от Регионалните здравни инспекции Агенцията за социално подпомагане ще удължи служебно сроковете на тези експертни решения и на заявленията-декларации за месечни социални плащания по всички нормативни основания на тези лица, на издадените им направления за лична помощ по Закона за хората с увреждания, както и за здравно осигуряване на лица, посочени в член 40, алинея 3, точка 9 от Закона за здравното осигуряване до издаване на нови експертни решения, но не по-късно от 31 декември 2022 година.

Преустановените социални плащания поради изтекъл срок на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК за април, май и юни 2022 година ще бъдат изплатени на лицата през месец август 2022 година при условие, че са подали заявление за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 година.

В случаите на преустановено предоставяне на лична помощ на лицата с увреждания поради изтекъл срок на експертно решение и при положение, че са подадени документи за преосвидетелстване до 15 юли 2022 година, съответните дирекции „Социално подпомагане“ ще издадат направления, с които  тези лица да могат да кандидатстват за включване в механизма за лична помощ.

Виж също...

Loading...