Незаконен строеж на строителния полигон в село Мрамор трябва да се премахне след заповед на кмета на Трън и решение на Административен съд-Перник

Незаконен строеж на строителния полигон в трънското село Мрамор трябва да бъде премахнат, става ясно от съобщние на Община Трън от 17 юни тази година.

Строежът представлява „Реконструкция на стопанска сграда“ и за премахването му вече има влязло в сила решение на Административен съд-Перник за влизане в законна сила на заповед на кмета на община Трън. На собственика е бил направен опит за връчване на покана за доброволно премахване, но тя не е била получена до момента от получателя.

Срокът за доброволното изпълнение е З0-дневен от датата на залепване на съобщението, която е 17 юни тази година. Съобщението е било залепено на входната врата на имота, за който се отнася, таблото на Община Трън и сайтът на общинската администрация. От Общината допълват, че адресатът е уведомен по реда на §4, алинея 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Виж също...

Loading...