Развитие за достъпа до “Пусто Гърло”: Горското стопанство на Брезник отпуска над половин милион лева за ремонт на път

След няколко години очакване най-после има надежда за довършване на пътя до мегалитния храм-кладенец “Пусто Гърло” над брезнишкото село Гърло. “Държавно горско стопанство-Брезник” е обявило обществена поръчка за реконструкция на съществуващ горски път до забележителността, предаде репортер на Zapadno.com.

Реконструкцията ще е на съществуващ траен горски път чрез подравняване и уплътняване на земното легло, полагане на трошено-каменна настилка с дебелина на пласта 30 сантиметра, изграждане на отводнителни съоръжения и други строително-монтажни работи в съответствие с техническа спецификация и технически проект. Пътят осигурява достъп на горска и противопожарна техника до горски територии – държавна, общинска и частна собственост, и достъп до недвижима културна ценност с категория „национално значение“, а именно мегалитен храм-кладенец в местността „Пусто гърло“ в землището на село Гърло. Прогнозната стойност за реконструкцията е 456 185 лева и 76 стотинки без включен ДДС или 547 422 лева и 91 стотинки с ДДС.

Фирмата-изпълнител на дейностите ще трябва да извърши реконструкцията за срок не повече от 180 календарни дни, който започва да тече от датата на предаване на строителната площадка. Отсечката е с дължина 1 километър и 516 метра и 74 сантиметра. Тя започва от започва от границата с изграждан в момента общински път и завършва в близост до мегалитен храм-кладенец. В момента няма съществуваща настилка по държавния път, няма и отводнителни канавки по дължината му. С цел отвеждане на повърхностните води се предвижда направа на необлицован триъгълен окоп по цялата дължина на пътя. Предвижда се изграждане на ново отводнително съоръжение – бетонова тръба с размер Ф30, при второстепенен път, както и нови 6 малки отводнителни съоръжения.

Пътят до храм-кладенеца преминава през общински и държавни територии. Работата по подобряването на достъпа до забележителността стартира през 2018 година. От няколко години частта от пътя, която Община Брезник трябваше да направи, е завършена. Другата част, която преминава през държавни горски територии все още не е обновена. В началото на тази година читателите на Zapadno.com научиха, че е сключен договор за извършване на реконструкцията, но строителните дейности можеха да започнат само след заповед на министъра за разходване на предвидените финансови средства. Половин година след това научаваме, че предстои обявяването на нова обществена поръчка, тъй като цените на материалите са се вдигнали и дейностите няма да могат да се извършват за определената в предишна поръчка цена. Прочетете още по темата в публикацията: Ще има ли въобще някога нормален път до “Пусто Гърло” и Билинския манастир, ако скоро не се очертават избори.

Храм-кладенецът е археологически обект, открит при разкопки през 1972 година. Съществуват различни теории за неговото датирани и предназначение. Тъй като до момента няма систематични научни изследвания, културно-историческите интерпретации за кладенеца остават хипотетични.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...