Смъртността в област Перник намалява и през второто тримесечие на 2022 година броят на умрелите лица е 563

През второто тримесечие на 2022 година броят на умрелите лица е 24 910, а коефициентът на обща смъртност – 14,6 промила. Смъртността при мъжете е по-висока (15,8 промила) в сравнение с тази при жените (13,6 промила). Спрямо същия период на 2021 година смъртните случаи намаляват с 9 702 или с 28 %, съобщиха от Националния статистически институт.

Умрелите лица в област Перник за второто тримесечие на 2022 година са 563. През второто тримесечие на 2021 година броят на умрелите лица в региона е бил 761 или с 198 лица (26 %) повече от същия период на настоящата година.

Статистиката показва още, че през първото тримесечие на 2021 година умрелите лица в област Перник са били 869 или с 306 лица (35,2 %) повече от второто тримесечие на 2022 година.

Виж също...

Loading...