Брезник и Трън са сред общините в област Перник, в които няма проблеми с осигуряването на дърва за огрев и е създадена необходимата организация

Областният управител Кирил Стоев проведе работна среща с представители на държавни горски стопанства в общините от цялата област, представители на общините Брезник, Ковачевци, Земен, Перник, директорът на Югозападно държавно предприятие-Благоевград, управителя на Общински гори-Перник ЕООД и директора на държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“. Поводът за срещата са сигнали от страна на жители и кметски наместници на територията на община Перник, които са съобщили за това, че към момента няма изготвени списъци на жителите в населените места, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Припомняме, че още през пролетта от страна на Министерство на земеделието беше анонсирана мярка за подпомагане на 1,5 милиона българи, които да могат да си купят дървесина за огрев на цената на добиване, без допълнителни надценки и такси. Мярката цели чрез добива на дървесина със собствени работници от държавните гори да се намали цената на дървата за крайните потребители. Това се прави за първа година, а за целта е необходимо кметовете в населените места да предадат списъци в съответните държавни горски стопанства по общини. Тъй като в Перник няма такава структура, списъците на желаещите се подават в горското стопанство в Радомир.

По време на срещата директорът на “Държавно горско стопанство-Радомир” обясни, че правят всичко възможно да покрият нуждите на хората в община Перник и докладва, че на територията на община Радомир няма проблем с доставката на дърва. Изготвени са списъци по места и 50 % от дървата вече да доставени на хората. Той обясни, че Община Радомир също предлагат дърва за огрев от общински гори на физически лица. В разговора стана ясно, че към момента няма предадени списъци от селата на територията на община Перник, но директорът на “Държавно горско стопанство-Радомир” инженер Владов, увери, че от следващата седмица, съвместно с Община Перник ще създадат необходимата организация за това.

В останалите общини няма проблеми с осигуряването на дърва за огрев и е създадена необходимата организация по отношение на изготвянето на списъци, както и осигуряване на местното население с дървесина за отопление през зимния сезон.

Стоев поиска да бъде информиран своевременно, ако възникнат проблеми, за да могат да бъдат решени навреме и хората да бъдат спокойни, че ще бъдат обезпечени и няма да имат проблеми в предстоящия отоплителен сезон.

Снимка: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...