Забрана: Земеделските стопани в цялата страна да не извършват косене на тревата и почистване на храсти до 7 август

Министърът на земеделието забрани косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти в периода 25 юли – 7 август, научи Zapadno.com.

Забраната касае земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство. При неспазване на предписанието на лицата ще се налагат глоби или имуществени санкции.

Освен това със заповедта си земеделският министър оправомощава директорите на Областните дирекции “Земеделие” да съставят актове.

Виж също...

Loading...