На парка при Ждрелото на река Ерма искат да поставят вендинг автомат, за който Общински съвет-Трън трябва да вземе решение

Търговец има интерес да постави вендинг автомат туристическия информационен център на парк “Ждрелото” в трънското село Ломница, става ясно от докладна до трънските общински съветници.

На 28 юли съветниците ще проведат редовно заседание, на което трябва да решат дали дават съгласие за поставяне на автомата. Общинският съвет трябва да реши още дали ще даде съгласието си за отдаване под наем на част от имота – 1 квадратен метър от югозападната тераса за срок от 5 години с начална тръжна месечна наемна цена от 3 лева с ДДС.

Виж също...

Loading...