Родните ченгета разкриха 41 018 убийства, грабежи и други престъпления за първите 6 месеца на годината или с 3,6 % по-малко за същия период на 2021-ва

От началото на годината са регистрирани общо 41 018 престъпления или с 3,6 % по-малко в сравнение със същия период на 2021 година (42 565). Разкрити са 18 147 от тях при 16 772 за шестте месеца на миналата година. Нивото на разкриваемост е 44,2 % – ръст с 4,8 пункта спрямо първото полугодие на 2021-ва (39,4 %), съобщиха от МВР.

Най-съществен ръст за периода бележи разкриваемостта при умишлените убийства, грабежите, кражбите, както и престъпленията, свързани с наркотици, престъпленията против собствеността, документните и компютърни престъпления. Увеличение се наблюдава и при разкриването на престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система. Спад бележат регистрираните същински корупционни престъпления, като в същото време разкриваемостта при тях се повишава.

При регистрираните умишлени убийства се отчита спад с 18,4 пункта – 31 за първото шестмесечие на 2022 година спрямо 38 за същия период на миналата година. Разкриваемостта остава висока и бележи ръст – 96,8 % (94,7 % за първите шест месеца на 2021 година). Регистрираните грабежи за периода са 417, същата е била бройката и през сравнителния период, разкриваемостта обаче се покачва с 6 пункта – 55,4 % (49,4 %). Лек ръст, с около 1 % бележат регистрираните кражби, но разкритите посегателства от този вид са 39,8 % при 33,3 за първото полугодие на 2021 година.

Виж също...

Loading...