Важна препоръка при организирано пътуване на малолетни и непълнолетни български граждани в чужбина

Дирекция „Български документи за самоличност“ препоръчва при организирано пътуване на малолетни и непълнолетни български граждани в чужбина, непридружени от родител, посоченият в декларацията за пътуване придружител да бъде упълномощаван да подписва документи за издаване на нов български документ за самоличност при възникнала необходимост, съобщиха от МВР.

В случай на откраднати, изгубени, повредени или унищожени български лични документи на децата, с оглед  на безпрепятствено пребиваване на територията на чуждата държава и спазване разпоредбите на действащото законодателство е необходимо в нотариално заверената декларация, давана от родителите за пътуване на дете с придружител (класен ръководител, ръководител на групата, треньор и други) да се включва определена информация.  Важно е в документа да присъства волеизявление за упълномощаване на придружителя да има право да подписва декларация за тези обстоятелства, на основание член 17, алинея 1 от Правилника за издаване на българските лични документи за малолетните (приподписва такава декларация след подписването й от непълнолетните), и заявление за издаване на нов български личен документ.

Виж също...

Loading...