Пожарникари от област Перник се бориха с пламъците в горяща Гърция и обмениха опит с гръцки колеги от противопожарните служби

Български пожарникари оказаха съдействие на Република Гърция през месец юли в овладяване на пожари през летния период, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

На 31 юли се завръщат пожарникарите от втория екип включил се в пилотен проект на Европейската комисия. Българският модул за гасене на горски пожари с автомобили GFFF-V е сертифициран и част от инициираното от Европейската комисия „Предислоциране на сили и средства за гасене на горски пожари в Република Гърция“. Идеята се осъществява пилотно по програмата за обмен на експерти в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз, като целта за първи път е превантивни действия и изпращане на екипи на място, където е вероятно да възникнат големи горски пожари. България е една от шестте европейски държави, съвместно с Румъния, Германия, Финландия, Франция и Норвегия, която осъществява съвместни оперативни действия с гръцката противопожарна служба през тази година.

Две групи от по 16 служители бяха командировани съответно за първата и втората половина на месец юли с три пожарни автомобила “Рено” в град Лариса. Служителите са на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Пловдив, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Кюстендил и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Благоевград.

Освен реални оперативни действия за гасене на горски и полски пожари, могат да се обобщят следните дейности, които са извършени от българските екипи: посещения на пожарни служби, съвместни занятия с гръцките пожарни служби, патрулиране в района на град Лариса за ранно откриване на горски пожари, демонстрации за използване на дронове за идентифициране на пожари, обсъждане на случаи на големи горски пожари и тактики за гасене и други.

За периода българският модул участва в погасяването на три пожара. В резултат на предислоцирането на достатъчно сили и средства не се е стигнало до голямо разпространение и развитие на тези пожари, така че да бъдат заплашени граждани и имущество. Такава е и идеята на този проект – реагиране в началния момент с достатъчно сили и средства с цел максимално бързо да бъде погасен пожарът.

Съществен принос за двете страни е обмяната на опит, при която се даде възможност за запознаване с тактическите възможности и практики при гасенето на горски пожари, предварително запознаване с особеностите на терен, растителност, особености на вятъра и разпространението на пожарите. Бъдещите предизвикателства включват изучаване и обмен на опит по взаимодействие и управление на съвместните действия на наземни сили и въздухоплавателни средства. Всичко това дава увереност на служителите при осъществяване на оперативни действия в международна среда. По този начин предварително се създават условия за по-добра защита и сигурност на населението и гостите на двете съседни европейски страни.

Снимка: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”

Виж също...

Loading...