Цените на агнешкото месо в област Перник са се повишили, отчита анализ на основните хранителни продукти за периода 20 – 27 юли

През периода 20 – 27 юли 2022 година цените по веригата на предлагане на агнешко месо в по-голямата част от страната се запазват на нивата от предходната седмица. Седмичните ценови изменения, отчетени в отделни области, са изцяло в посока нагоре, сочи анализ на Министерство на земеделието.

Търговията на едро с цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 20 лева и 12 стотинки за килограм във Видин, Враца и Монтана до 23 и 99 стотинки за килограм в Благоевград и Русе. Само в областите Перник и София се наблюдават ценови колебания спрямо предходната седмица – повишение с по 1,4 %, което води до незначително увеличение на средната стойност на едро за страната с 0,1 %, до 21 лева и 25 стотинки за килограм.

По области, цените на едро на агнешки бут се движат от 20 лева и 60 стотинки за килограм във Видин, Враца и Монтана до 27 лева и 49 стотинки за килограм в Русе. Средната цена на едро за страната е 22 лева и 61 стотинки за килограм – с 0,2 % над нивото от предходната седмица, поради поскъпване на продукта в Перник и София с по 2 %.

Търговията на едро с агнешка плешка е на цени от 19 лева и 70 стотинки за килограм във Видин, Враца и Монтана до 24 лева и 58 стотинки за килограм във Варна. Само в областите Перник и София е налице промяна на цените – повишение с по 2,8 % на седмична база. В резултат, средната стойност за страната нараства с 0,3 %, до 21 лева и 21 стотинки за килограм.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...