47 квадрата общински терен в трънския квартал “Мурговица” и магазин в село Милославци ще се отдават под наем чрез публичен търг

Терен и две части от недвижими имоти, които са собственост на Община Трън, ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване, научи Zapadno.com.

Единият имот представлява терен с площ 47 квадратни метра и се намира в трънския квартал “Мурговица”. Той е предназначен за поставяне на преместваем обект тип „търговски павилион“. Отдава се под наем за срок от 3 години, а началната цена на месечния наем е в размер на 32 лева и 90 стотинки.

Първият етаж от двуетажна масивна сграда в трънското село Милославци също се отдава под наем чрез публичния търг. Първоначалната тръжна цена е в размер на 117 лева, а срокът за отдаването ще е 5 години. На етажа са разположени магазин с площ 51 квадратни метра и два склада с площи 14 и 13 квадратни метра.

Третият обект, който ще се отдаде под наем чрез търга, е част от фоайето в бившата общинска болница в град Трън. Частта е с площ 1 квадратен метър и ще се отдаде за срок от 5 години. Началната тръжна месечна наемна цена е 4 лева и 90 стотинки.

Виж също...

Loading...