Храни с изтекъл срок на годност, без здравна или идентификационна маркировка или неправилно съхранявани, са установени при 9 110 проверки в страната

Българската агенция по безопасност на храните е извършила общо 9 110 проверки по планов и тематичен контрол през месец юли 2022 година. Издадени са 67 акта и са спрени от реализация 2 437 килограма храни от животински и неживотински произход, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ при Областните дирекции по безопасност на храните на територията на страната са извършили 7 310 проверки при планов официален контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене; 507 тематични проверки по морските курорти на Република България; 811 тематични проверки за качеството и предлагането на пресни плодове и зеленчуци; 214 тематични проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни; 268 проверки по сигнали и жалби на граждани.

За констатираните несъответствия по време на проверките, освен 67 акта, са издадени също 429 предписания и 3 разпореждания за спиране на дейност (затваряне на обекти).

Спрени от реализация са общо 2 437 килограма храни от животински и неживотински произход, от които 1 162 килограма храни от животински произход, 997 килограма храни от неживотински произход и 278 литра безалкохолни напитки, най-често поради изтекъл срок на годност, неясен произход, неправилно съхранение или несъответствия при предоставянето на информация за потребителите.

Сред най-често констатираните от агенцията по храните несъответствия са предлагането на храни с изтекъл срок на годност, без здравна или идентификационна маркировка или неправилно съхранявани. Също така незадоволително хигиенно състояние на обектите и несъответствия по отношение сграден фонд и технологично оборудване; извършване на търговия от нерегистрирани по Закона за храните обекти; предлагане на храни без необходимите търговски документи или сертификати за произход или несъответстващи на Наредба 2 от 2021 година за детското и училищно хранене.

Виж също...

Loading...