ВиК-Перник горещо препоръчва на Велковци да не се уповава на СЗО и ООН! Цяла Африка страда, проблем в селото няма, изводите остават за неговите жители

„Логиката на обстоятелствата е по-силна от логиката на намеренията“ – гласи заключението на управителя на „ВиК“ ООД – Перник инженер Борислав Иванов, с което разполага Zapadno.com. Шефът на водния оператор, който обслужва територията на Община Брезник, заявява, че дружеството се ръководи само от логиката, така че да бъде предоставяно максимално възможното качество на услугите.

Инженерното становище е изразено в отговор на жалба от жителите на село Велковци. 119 човека от брезнишкото село са се подписали под писмо до Асоциацията по ВиК във връзка с проблеми около водоснабдяването на селото. Управителят на отговорното дружество е върнал писмо до велковчани, с копие до местната власт в Брезник, до Регионалната здравна инспекция и до областния управител, който е председател на Асоциацията по ВиК. В текста се представят данни за ситуацията и се препоръчва на потребителите да не се уповават на „изследвания, препоръки и/или резолюции на всякакви публични международни организации, в т.ч. СЗО и ООН, тъй като действителността (…) в световен мащаб е към задълбочаване и влошаване както на доставените и отвеждани количества, така и по отношение на самото качество на доставяните водни ресурси“.

Управителят на ВиК-Перник продължава с уточнението: „Проста справка би показала трайно влошаване при обезпечаването на питейна вода за жителите на цели континенти (Африка) и макрорегиони (Близък Изток)“. Инженер Иванов оставя всякакви изводи, заключения и формулировки на заинтересованите лица, както и на жители и потребители на питейна вода за село Велковци, съобразно „тяхното индивидуално ниво на обществена отговорност и чувство за съобщност“.

По този начин ръководството на комуналното дружество подчертава, че данните на ВиК са на база натрупан многогодишен реален опит и направени субективни засичания. Те показват отсъствие на проблем с питейната вода във Велковци през студените месеци. Също така внезапни проверки на екипи на дружеството са установили, че когато се предотвратява потребяването на питейна вода за непитейни нужди, резултатът всеки път е един и същ – резервоарът се пълни за кратко време и налягането в чешмите се покачва чувствително.

Писмото не съдържа информация какъв е броят на клиентите, които имат водомери и плащат сметки за вода в брезнишките села. Налице е сравнение между 150 официално регистрирани жители в село Велковци и 480 официално регистрирани жители в село Ноевци. Водата, доставяна за Ноевци на дневна база е по-малко от това за Велковци, въпреки разликата в броя официални жители. „Към момента в с. Ноевци недостиг за доставка на питейна вода и/или влошено качество на доставяните водни количества, не са регистрирани“ – гласи констатацията на ВиК-Перник.

На Велковци се доставят всеки ден между около 210 кубически метра вода. От тях 174 кубика се събират всекидневно в резервоара от извор „Кална бара“. Остатъкът идва от друг резервоар с полезен обем 150 кубически метра, който се пълни веднъж на 4 дни с вода от язовир „Красава“.

Пълният отговор на ВиК по проблема във Велковци вижте в писмото, адресирано до Николай Димитров. Той е входирал жалбата от името на селото и е публикувал във Фейсбук получения обратно документ.

Виж също...

Loading...