Актуализация: Дървата за горене в Трънско поскъпват средно с около 20 лева за плътен кубически метър

Извършена е промяна на ценоразписа за продажба на дървесина, добита от общински горски територии в община Трън. Промяната е по предложение на кмета и стана факт след решение на Общински съвет-Трън, научи Zapadno.com.

Решението за промяната на ценоразписа е взето на заседание на 28 юли 2022 година. В докладна до общинските съветници кметът на Трън излага мотивите за предложението цените да бъдат променени. „Поради променените икономически условия и в конюнктурата на пазара, както и вследствие на направените изменения в цените на дървесината на корен, се налага актуализиране и на други нормативно заложени ценови документи, касаещи горскостопанските дейности. За целта бе проведено проучване на актуалните към момента пазарни цени от склад на различните сортименти и дървесни видове на територията на страната. Основен фактор, който се оказва регулиращ този процес е повишаване цената на горивата, на човешкия труд, вследствие високата инфлация в страната от една страна и повишаване на изкупните цени на дървесината от големите преработватели от друга”, мотивира се кметът Цветислава Цветкова.

Последното решение в тази връзка е било взето през март 2019 година. Сравнявайки цените в ценоразписа отпреди 3 години и приетата сега актуализация, стойностите се покачват. Например тогава общата цена за едра иглолистна строителна дървесина е била 100 лева за плътен кубически метър, а сега ще да бъде между 120 и 155 лева в зависимост от дървесния вид (за същото количество и същия клас – над 50 сантиметра диаметър на тънкия край). Промяна на цените има и при другите видове строителна дървесина.

Най-използваната дървесина, тази за горене, също поскъпва след като решението за актуализацията беше прието. През 2019 година съветниците са приели в зависимост от широколистния дървесен вид дървата за горене да са на цени между 50 и 74 лева за плътен кубически метър. В новият ценоразпис са утвърдени цени на дървата за горене между 65 и 95 лева за плътен кубически метър.

Ако ви се струва, че посочените цени не съответстват на цените, които чувате от търговците, напомняме, че крайните потребители обикновено купуват дърва за горене на цени, които са преизчислени в пространствен кубически метър. Десет дни преди новото решение на Общинския съвет в Трън, директорът на общинското предприятие „Трънска гора“ коментира темата за цената на дървата. Прочетете още по темата в публикацията: Цената на дървата за огрев в община Трън скочи с около 50 %, тъй като транспортът и трудът на дърварите са се оскъпили.

Виж също...

Loading...